Què és un Escape Room?

Un escape room és una activitat de lleure que es practica en grup a un room escape (lloc especialment habilitat per això) en el que prèvia presentació s'agafa al grup de participants, se'l tanca a un espai amb una o varies sales i en base a trobar evidències relacionant la informació i els objectes que es troben a l'entorn han d'escapar abans d'un determinat temps.

Existeixen multitut de temàtiques per tota la geografia mundial i nosaltres en tenim 3 jocs d'escapament, un centre penitenciari (CELDA), un teatre o cabaret misteriós (CABARET) i un "camarot" (cabina) pirata (Capità Pessoa).

A la majoria d'escape rooms es posa a prova la teva capacitat de deducció lògica, sigui mitjançant enigmes, mecanismes, endivinalles, trencaclosques o l'ús del sentit comú en el context en que es presenta la temàtica de la propia activitat. Molts tenen candaus que després d'un procés de deducció pots obrir-los; d'altres tenen elements i mecanismes que una vegada trobats abren portes secretes, amagatalls o efectes que et sorprendran per la seva espectacularitat. La combinació perfecta de mecanismes, candaus o d'altres elements de bloqueig amb la posada en escena i la seva història no s'ha trobat per a totes les persones, cada cual te les seves preferències i això permet la diversitat actual d'oferta de jocs d'escapament.

L'origen dels room escape (joc de fugida o d'escapament o sala d'escapament) proveé de Budapest (Hungria), allà es va idear el primer joc en viu d'Europa inspirat en el llibre Fluir (Flow de Mihaly Csikszentmihalyi), una teoria o ideologia sobre la felicitat basada en “estar en estat de concentració complerta, absorbit per una activitat que procura altes dosis de benestar”, per això els room escape et causen adicció sana e intel·ligent que no has de deixar de provar.